Το Ομοιοπαθητικό Ιστορικό αποτελεί τη βάση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, πάνω στην οποία στηρίζεται η ανεύρεση του καταλλήλου Ομοιοπαθητικού φαρμάκου για τον κάθε ασθενή.

Φώτο από το Ιατρείο της Παιδιάτρου & Ομοιοπαθητικού Αλεξάνδρας Κοσμαρίκου

Η διαδικασία λήψης του πρώτου Ομοιοπαθητικού Ιστορικού είναι η ίδια, τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά. Καλό είναι η διάρκειά του να πλησιάζει την μία ώρα, έτσι ώστε ο Ομοιοπαθητικός Ιατρός να μπορέσει να εγκαταστήσει ένα όμορφο κλίμα με τον ασθενή και να συλλέξει με ηρεμία και μεθοδικότητα όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που συνιστούν τη μοναδικότητα της ιδιοσυστασίας του ασθενή. Στα παιδιά, ως αγνοί οργανισμοί και ανέπαφοι από τη χρήση των χημικών φαρμάκων, το κατάλληλο Ομοιοπαθητικό φάρμακο συνήθως διαφαίνεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Αρχικά, γίνεται λεπτομερής ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ασθενής, εμβαθύνοντας στον τρόπο έκφρασης της ασθένειας, στην εποχικότητα, στους εκλυτικούς παράγοντες και στους παράγοντες που βελτιώνουν ή επιδεινώνουν την έκφρασή της. Στη συνέχεια γίνεται συλλογή πληροφοριών όσον αφορά στις λειτουργίες του οργανισμού, τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχοδιανοητική σφαίρα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη σωματική σφαίρα, διερευνάται η λειτουργία των διαφόρων συστημάτων, καθώς και το πώς ισορροπεί ο οργανισμός με τις κλιματολογικές συνθήκες, ποιες είναι οι διατροφικές του προτιμήσεις, ποια τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα του ύπνου, τα χαρακτηριστικά της εμμήνου ρύσεως, οι σωματικές αντοχές κτλ. Όσον αφορά στην ψυχοδιανοητική σφαίρα, γίνεται λεπτομερής ανάλυση του χαρακτήρα, της ιδιοσυγκρασίας και της προσαρμογής του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον.
Απαιτείται μεγάλη θεωρητική προετοιμασία, αλλά και εμπειρία του Ομοιοπαθητικού Ιατρού, για να μπορέσει να καταγράψει όχι μόνο το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών, αλλά και τις ιδιαίτερες αποχρώσεις που διαφαίνονται κατά την αφήγηση του ασθενούς. Το Ομοιοπαθητικό ιστορικό, όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Ιατρό, συμπληρώνεται με την κλινική εξέταση και με περαιτέρω έλεγχο ή παραπομπή σε ειδικό.
Εν κατακλείδι, η λήψη του πρώτου Ομοιοπαθητικού ιστορικού είναι σημαντικό να γίνεται σωστά, από τη στιγμή που αποτελεί το πιο πολύτιμο εργαλείο του Ομοιοπαθητικού Ιατρού, το οποίο θα τον οδηγήσει στη σωστή Ομοιοπαθητική συνταγογράφηση και κατ επέκταση στην ίαση του ασθενή.

© Copyright 2017 Αλεξάνδρα Κοσμαρίκου - by Good-Morning

Άμεση επικοινωνία        6981 080369

Τελευταία ανάρτηση: