Η Ομοιοπαθητική είναι βασισμένη στον «νόμο των ομοίων», ο οποίος διατυπώθηκε πριν 2.500 χρόνια από τον Iπποκράτη και θεμελιώθηκε σε σύγχρονη επιστήμη πριν 200 περίπου χρόνια από τον Γερμανό γιατρό Samuel Hahnemann. Σύμφωνα με την θεμελιώδη αυτή αρχή της ομοιοπαθητικής, το φάρμακο που έχει την ιδιότητα να προκαλεί σε έναν υγιή ευαίσθητο οργανισμό μια συμπτωματολογία, έχει και την ιδιότητα να θεραπεύει αυτήν την όμοια συμπτωματολογία σε έναν ασθενή.

Η λογική του θεραπευτικού αυτού συστήματος στηρίζεται σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που εφαρμόζεται στην συμβατική ιατρική. Σύμφωνα με την Ομοιοπαθητική, ο πραγματικός λόγος της νόσησης δεν είναι η μόλυνση από τον νοσογόνο παράγοντα, αλλά η εγγενής αδυναμία του αμυντικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει την προσβολή και να την εξουδετερώσει. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, η ομοιοπαθητική, δεν στοχεύει στην εξάλειψη του νοσογόνου παράγοντα, όπως δρα η συμβατική ιατρική. Στόχος της είναι να ισχυροποιήσει τον οργανισμό, ώστε ο ίδιος μέσω της κινητοποίησης του ίδιου του αμυντικού του μηχανισμού, να αντιμετωπίσει τον «εισβολέα» ή τη γενικότερη διαταραχή στα χρόνια ή τα οξέα νοσήματα. Ως αμυντικός μηχανισμός θεωρείται το σύνολο των λειτουργιών, τόσο των σωματικών όσο και των ψυχικών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της υγιούς ισορροπίας (ομοιόστασης) του οργανισμού.

© Copyright 2017 Αλεξάνδρα Κοσμαρίκου - by Good-Morning

Άμεση επικοινωνία        6981 080369

Τελευταία ανάρτηση: