Καλό είναι να γνωρίζετε ότι συνήθως ο πυρετός στα παιδιά οφείλεται σε ιώσεις και διαρκεί 2 με 3 ημέρες περίπου. Δεν πρόκειται για κάποιον απόλυτο κανόνα, αλλά για ένα στατιστικό στοιχείο που μας δείχνει τον μέσο όρο διάρκειας του πυρετού. Υπάρχουν ιώσεις που “σβήνουν” έπειτα από ένα πυρετικό κύμα και ιώσεις με πυρετό που διαρκεί 5, 7 ή και περισσότερες μέρες.
Άρα, ποια είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για τον μικρό ασθενή;
Βάση πρέπει να δοθεί όχι μόνο στη διάρκεια του πυρετού αλλά και στη γενική κλινική εικόνα του παιδιού και κυρίως στην αξιολόγηση του παιδιάτρου. Όταν η γενική κατάσταση του παιδιού παραμένει καλή ή και βελτιώνεται σταδιακά, οι λόγοι ανησυχίας είναι ελάχιστοι.
Επίσης, όταν κατά την αξιολόγηση του παιδιάτρου δεν υπάρχουν συμπτώματα που κατευθύνουν προς μία βακτηριακή λοίμωξη / επιπλοκή π.χ. κιτρινοπράσινες ρινικές εκκρίσεις, έντονος βήχας με δύσπνοια, πόνος κατά την ούρηση κτλ., δεν δικαιολογείται η χορήγηση αντιβίωσης, όσο μεγάλη και αν είναι η διάρκεια του πυρετού.

© Copyright 2017 Αλεξάνδρα Κοσμαρίκου - by Good-Morning

Άμεση επικοινωνία        6981 080369

Τελευταία ανάρτηση: