Φώτο από το Ιατρείο της Παιδιάτρου Αλεξάνδρας Κοσμαρίκου

H ανάγνωση των βιβλίων έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες:

  • Ενισχύεται η ακουστική, η αναγνωστική ικανότητα, η άρθρωση και η ικανότητα γραπτού λόγου.
  • Βελτιώνονται οι γνωστικές ικανότητες, από τη στιγμή που ο εγκέφαλος εξασκείται στο να λαμβάνει και να επεξεργάζεται νέες πληροφορίες.
  • Διεγείρεται η φαντασία και ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις. Ενθαρρύνεται και καλλιεργείται η φαντασία και η δημιουργικότητα.
  • Αναπτύσσεται η προσοχή και η μνήμη. Η διατήρηση της πνευματικής εγρήγορσης μέσω της ανάγνωσης βιβλίων, έχει προστατευτικό ρόλο απέναντι στην εμφάνιση Αλτσχάιμερ και άνοιας.
  • Προωθείται η ηρεμία και η χαλάρωση. Επίσης, η ανάγνωση βιβλίου μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ύπνου.
  • Το παιδί, από τους πρώτους μήνες ζωής, μέσω των εικογραφημένων βιβλίων, λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες. Επίσης, σε μεγαλύτερη ηλικία, κατανοεί τη σημασία των λέξεων, εμπλουτίζει σταδιακά το λεξιλόγιό του και εκφράζει καλύτερα τις σκέψεις και τις ανάγκες του. Επίσης, τα βιβλία βοηθούν τα παιδιά να ξεπεράσουν τις φοβίες τους και να βελτιώσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς τους.

Όταν ο γονιός διαβάζει βιβλία μαζί με τα παιδιά του, μπορεί να καταλάβει τα συναισθήματα, τους φόβους, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους. Κατ’αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η σχέση, η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού.

© Copyright 2017 Αλεξάνδρα Κοσμαρίκου - by Good-Morning

Άμεση επικοινωνία        6981 080369

Τελευταία ανάρτηση: